Sprokkels

Sprokkels 3; Essays over ruimten voor het ervaringsspreken
Brave New Books, juli 2018, ISBN 9789402178500
Twee essays. In het eerste essay ligt de Strategische Planning & Control Cyclus onder het vergrootglas van het ervaringsvertoog. Met behulp van Afrikaanse filosofische inzichten, formuleren we een alternatief. Het tweede essay tast de grenzen van het handelen van (medische) experts af. Wat geven experts terug aan het leven als zij overbodig zijn (geworden)?

Sprokkels 2; Paden waar het ervaringsspreken dwaalt.
Brave New Books, januari 2018, ISBN 9789402171570
Als het ervaren mag gaan spreken, is het goed opletten geblazen. Want het ervaringsspreken heeft een eigen idioom en wijkt regelmatig af van wat wij eigenlijk gewoon vinden.
Beschreven is, waarin het ervaringsspreken kan verschillen van andere vormen van spreken.
De verhouding tussen het ervaringsspreken en een zestal wetenschappen is verkend in tweegesprekken tussen (hoog)geleerde, het ervaringsspreken minnende wetenschappers en de auteur.

Sprokkels; Hoe het ervaringsspreken vaart.
Brave New Books, jan. 2017, ISBN 9789402158434
Burgerzeggenschap is weerbarstig. De stem van degene om wie het primair gaat, zijn we in vele vormen opnieuw aan het organiseren.
In dit boek breken we een lans voor het ervaringsspreken; voor de ontwikkeling van kennis en kunde die bij de mensen met ervaringen voorhanden is.
Opdat het ervaringsspreken de derde kennisbron wordt met een eigen idioom, naast wetenschap en deskundigheid.