Impact

Social Return On Investment 
 
Het meten van het maatschappelijk rendement is hot; niet allen in de profit, maar ook in de not-for-profit en non-profit sector. Een beproefde methode is Social Return On Investment (SROI).
Izare heeft diverse analyses uitgevoerd en ook presentaties en in-company trainingen verzorgd. Organisaties die zelf met een dergelijke analyse aan de slag wilden, zijn door Izare begeleid.

Uit & in de ban; Impactanalyse van Achterban Werkt!
Brave New Books, maart 2017, ISBN 9789402161113
Met deze impactanalyse tonen we aan dat 32 ex-daklozen (peers) met een verleden in de psychiatrie/ verslavingszorg met een beetje deskundigenhulp op z’n minst zoveel in de wijken voor elkaar krijgen als een professionele organisatie.
En het kost de maatschappij geen cent, eerder minder.

Gastvrije Attentie; impactanalyse Hospice Wijchen.
Uitg. Rebergen, juli 2016, ISBN 9789082380071
Impactanalyse en aanbevelingen voor het ontwerp van een duurzame exploitatiemogelijkheid van hospices, waarin de aspecten ‘mensgericht’, ‘maatschappelijk ingebed’ en ‘financieel houdbaar’ in evenwicht zijn gebracht.

Kantelen op impact
Met Hub Hamers en Hans Vos
Brave New Books, dec. 2015, ISBN 978-94-021-4304-1
Kantelen hebben we in dit boek zowel conceptueel als praktisch onder de loep gelegd. De conclusie is dat ook het kantelen zelf moet worden gekanteld, wil kantelen leiden tot innovatieve ontwikkelingen in zorg en welzijn. Twee uitgebreid beschreven impactanalyses zijn in dit boek opgenomen.