Berkenlaan 381
7204 EN Zutphen
06 517 30 119
info@izare.nl
KvK 63693275
Boeken 
 
Mee-sterven; Voor als je de naaste wordt van een stervende
Brave New Books, januari 2019, ISBN 9789402185812

Sprokkels 3; Essays over ruimten voor het ervaringsspreken
Brave New Books, juli 2018, ISBN 9789402178500
Twee essays.
In het eerste essay ligt de Strategische Planning & Control Cyclus onder het vergrootglas van het ervaringsvertoog. Met behulp van Afrikaanse filosofische inzichten, formuleren we een alternatief.
Het tweede essay tast de grenzen van het handelen van (medische) experts af. Wat geven experts terug aan het leven als zij overbodig zijn (geworden)?

Hoe niet protesteren; Over de zoektocht naar een alternatief pad voor het zelfgeregisseerde levenseinde
Brave New Books, februari 2018, ISBN 9789402172614

Sprokkels 2; Paden waar het ervaringsspreken dwaalt.
Brave New Books, januari 2018, ISBN 9789402171570
Als het ervaren mag gaan spreken, is het goed opletten geblazen. Want het ervaringsspreken heeft een eigen idioom en wijkt regelmatig af van wat wij eigenlijk gewoon vinden.
Beschreven is, waarin het ervaringsspreken kan verschillen van andere vormen van spreken.
De verhouding tussen het ervaringsspreken en een zestal wetenschappen is verkend in tweegesprekken tussen (hoog)geleerde, het ervaringsspreken minnende wetenschappers en de auteur.

Uit & in de ban; Impactanalyse van Achterban Werkt!
Brave New Books, maart 2017, ISBN 9789402161113
Met deze impactanalyse tonen we aan dat 32 ex-daklozen (peers) met een verleden in de psychiatrie/ verslavingszorg met een beetje deskundigenhulp op z’n minst zoveel in de wijken voor elkaar krijgen als een professionele organisatie.
En het kost de maatschappij geen cent, eerder minder.

Sprokkels; Hoe het ervaringsspreken vaart.
Brave New Books, jan. 2017, ISBN 9789402158434
Burgerzeggenschap is weerbarstig. De stem van degene om wie het primair gaat, zijn we in vele vormen opnieuw aan het organiseren.
In dit boek breken we een lans voor het ervaringsspreken; voor de ontwikkeling van kennis en kunde die bij de mensen met ervaringen voorhanden is.
Opdat het ervaringsspreken de derde kennisbron wordt met een eigen idioom, naast wetenschap en deskundigheid.

Slag & Stoot; over de waarde van vrij- en wijkplaatsen en tussenruimtelijke scharrelplekken.
Brave New Books, sept. 2016, ISBN 9789402153934
Opstandigheid - verzet - tegenweer: we zijn er allemaal bekend mee. Dit boek is een pleidooi om als beslisser in het eigen besluitvormingsproces het verzet tegen beleidsvoornemens te faciliteren. Toegelaten verzet voorkomt polarisaties en gewelddadigheden.

Gastvrije Attentie; impactanalyse Hospice Wijchen.
Uitg. Rebergen, juli 2016, ISBN 9789082380071
Impactanalyse en aanbevelingen voor het ontwerp van een duurzame exploitatiemogelijkheid van hospices, waarin de aspecten 'mensgericht', 'maatschappelijk ingebed' en 'financieel houdbaar' in evenwicht zijn gebracht.

Legitiem verzet in afzondering
Uitg. Rebergen, mei 2016, ISBN 9789082380064
Over de legitimiteit van maatschappelijk verzet tegen regelgeving die achter loopt bij de realiteit.

Waar het schuurt; over communicatiesporen in verhalen
Brave New Books, april 2016, ISBN 9789402148756
Met elkaar communiceren is net zo gewoon als eten en slapen, alleen veel ingewikkelder. Onder 'communiceren' vallen diverse patronen: van het louter zenden van een boodschap tot en met het gezamenlijk knutselen om te kijken wat er verschijnt. We onderscheiden: de mededeling, de redevoering, het debat, de discussie, de dialoog, de multiloog en de bricolage. De positie van de ander loopt van postadres tot enigszins vreemde blijvende medeproducent.

Living as (not) being able to die
Uitg. Rebergen, april 2016, ISBN 9789082380057
Vertaling in het Engels van 'Leven als (niet) kunnen sterven'. (zie hieronder)

Kantelen op impact
Met Hub Hamers en Hans Vos
Brave New Books, dec. 2015, ISBN 978-94-021-4304-1
Kantelen hebben we in dit boek zowel conceptueel als praktisch onder de loep gelegd. De conclusie is dat ook het kantelen zelf moet worden gekanteld, wil kantelen leiden tot innovatieve ontwikkelingen in zorg en welzijn. Twee uitgebreid beschreven impactanalyses zijn in dit boek opgenomen.
Verslag Boekpresentatie 'Kantelen op impact'.doc 14-03-2016

Leven als (niet) kunnen sterven
Uitg. Rebergen, dec. 2015, ISBN 9789082380026
Enkele filosofische en wijsgerig-sociologische gedachten over het zelfgekozen levenseinde. Met een voorwoord van em. prof. dr. Heinz Kimmerle, hoogleraar interculturele wijsbegeerte.

Teardrops of a candlelight in Kliptown; interview with Bolo Blom aka David Meyers.
Uitg. Rebergen, jan. 2015, aug. 2010, ISBN 9789080066298
Opgenomen in "Sprokkels 2".

M3BP; meer dan Bed, Bad, Broodje pindakaas, Beleid en Begeleiding
Met Geertien Pols
aug. 2010, ISBN 9789080066274
(niet meer leverbaar)

De gebruikswaarde van SROI; caseboek
Met Peter Scholten
Uitg. Rebergen, 2005; ISBN 9789080066267
(niet meer leverbaar)

Wat te doen met wie? Verslag van een reorganisatie als discussieboek
Uitg. Rebergen, 1991; ISBN 9789080066214
(niet meer leverbaar)

De blik op buiten; over extramuraliseringsprocessen en adjunctieve disciplines in de psychiatrie
De Tijdstroom, 1990; ISBN 9789035213157
(niet meer leverbaar)

Aktiviteitsdenken; poëtiek rond het veranderende
Met Cor Maan
Uitg. Rebergen, 1988, ISBN 9789090022468
(niet meer leverbaar)

izare, management, interim, onderhandelen, dicussie, proces, regie, innovatie, strategie, analyse, herori�ntatie, Wat Izare B.V. doet interim management en projectmanagement in zorg en welzijn op het grensvlak met commercie Gert Rebergen, sociaal ondernemen, maatschappelijk ondernemen, sociaal maatschappelijk ondernemen, impactmeting, sociale impact, sroi, social return on investment, welzijn en commercie, care en commercie, zorgondernemer, ondernemen in de zorg, dagbesteding en werk, commercie en zorg inclusie en dagbesteding, bedrijfsmatig werken en zorg, bedrijfsmatig werken en welzijn, advies zorgondernemer, welzijnsonderneming, publiek private samenwerking, private dagbesteding, sociale firma, sociale onderneming, ambachtelijk bedrijf, ambachtelijke onderneming, ambachtelijk bedrijf, welzijn, ambachtelijk bedrijf, zorg, buurtsuper, franchising en zorg, franchising en welzijn, kleinschalige zorg en franchising, franchise en zorg, cli�ntparticipatie en zorg, cli�ntparticipatie en welzijn, conceptontwikkeling zorg, conceptontwikkeling welzijn