Berkenlaan 381
7204 EN Zutphen
06 517 30 119
info@izare.nl
KvK 63693275
Voorbeeldopdrachten 
 
Meten van het maatschappelijk rendement met behulp van de methode Social Return On Investment (SROI)
Positie: analyticus, adviseur

Ontwikkeling verbeterplan cliëntparticipatie
Positie: conceptontwikkelaar, adviseur

Beleidsondersteuning samenwerkingsverband van zorginstellingen
Positie: beleidsmedewerker, adviseur

Sept. 2013 - april 2014:
fusiedirecteur CG-Raad en Platform VG tot Ieder(in)

Bedrijfskundige analyse van een kleine(re) onderneming en planvorming (sociaal en/of financieel-economisch verbeterprogramma)
Positie: adviseur, analyticus
 
Ontwikkeling van een franchiseformule en organisatie van een keten van franchisers die zich richten op kleinschalige zorg- en/of dagbesteding- en/of logeervoorzieningen
Positie: conceptontwikkelaar, (statutair) directeur franchisegever
 
Ontwikkeling en acquisitie van bedrijven in de vrije markt waarin mensen in een achtergestelde positie een leerwerksituatie wordt geboden
Positie: adviseur, conceptontwikkelaar, (statutair) directeur
 
Het inhoudelijk en organisatorisch bij de tijd brengen van bedrijfsonderdelen van zorg-/ welzijnsinstellingen die zich richten op dagbesteding en werk, al dan niet in organisatorische zin gecombineerd met de woonfunctie
Positie: adviseur, projecttrekker
 
Downsizing (± 75 fte) afdeling welzijnsorganisatie met zo min mogelijk sociale schade
Positie: verantwoordelijk manager
 
Analyse van bestaande initiatieven van zorg-/welzijnsinstellingen op mogelijkheden van een verbeterde performance dan wel verzelfstandiging
Positie: adviseur, analyticus
 
Leergang / coaching bedrijfsmatig werken in een non-profit of not-for-profit omgeving
Positie: coach, supervisor, docent
 
Strategieontwerp dienst dagbesteding & arbeid in het licht van gewijzigde regelgeving en kansen in de vraagmarkt
Positie: adviseur
 
Marktonderzoek t.b.v. zorg-/welzijnsinstellingen
Positie: analyticus, adviseur
 
Ontwerp en uitvoering grootschalig scholingstraject medewerkers dagactiviteiten
Positie: programmaontwikkelaar, docent, coach
 
Opdrachtgevers:

Centrum voor Dienstverlening, Rotterdam
Coöperatie Power by Peers, Houten
Coöperatie SAM, Witmarsum
De Amethyst, Lingewaard
De Kijvelanden, Poortugaal
De Open Ankh, Soesterberg
De Participatieformule, Hollandsche Rading
DMWD b.v., Zutphen
Don Bosco, Deventer
Egis Parking Services, Amsterdam
Falco b.v., Vriezenveen
Gemeente, Zutphen
GGZ Buitenamstel, Amsterdam
GGZ Drenthe (DAAT), Assen
Het Veste-Overleg, Amersfoort / Utrecht
Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
HVC, Alkmaar
LandmercPlus, Wageningen
Mee Oost-Gelderland, Doetinchem
MEE Midden-Holland, Gouda
Pameijer, Rotterdam
Minnen Coaching&Zo, Houten
PSW – Midden Limburg, Roermond
Sallcon, Deventer
Social E-valuator, Amsterdam
Soft Tulip, Soesterberg
Steinmetz de Compaan, Den Haag
Steunpunt Landbouw & Zorg, Barneveld
Stg. VPTZ - Hospice, Wijchen
Support & Co b.v., Soesterberg
Talant, Heerenveen
Vrijwilligers Centrale, Deventer
Zorgcoöperatie Nederland, Soesterberg
Zuidwester, Numansdorp
ZZG Zorggroep, Nijmegen

*Omwille van de integriteit zijn niet alle opdrachtgevers vermeld.


izare, management, interim, onderhandelen, dicussie, proces, regie, innovatie, strategie, analyse, herori�ntatie, Wat Izare B.V. doet interim management en projectmanagement in zorg en welzijn op het grensvlak met commercie Gert Rebergen, sociaal ondernemen, maatschappelijk ondernemen, sociaal maatschappelijk ondernemen, impactmeting, sociale impact, sroi, social return on investment, welzijn en commercie, care en commercie, zorgondernemer, ondernemen in de zorg, dagbesteding en werk, commercie en zorg inclusie en dagbesteding, bedrijfsmatig werken en zorg, bedrijfsmatig werken en welzijn, advies zorgondernemer, welzijnsonderneming, publiek private samenwerking, private dagbesteding, sociale firma, sociale onderneming, ambachtelijk bedrijf, ambachtelijke onderneming, ambachtelijk bedrijf, welzijn, ambachtelijk bedrijf, zorg, buurtsuper, franchising en zorg, franchising en welzijn, kleinschalige zorg en franchising, franchise en zorg, cli�ntparticipatie en zorg, cli�ntparticipatie en welzijn, conceptontwikkeling zorg, conceptontwikkeling welzijn