Berkenlaan 381
7204 EN Zutphen
06 517 30 119
info@izare.nl
KvK 63693275
Missie/visie 
 
Actuele focus: het ervaringsspreken/-vertoog dat evenwaardig is aan wetenschap en deskundologieen.

De missie van Izare is dat het er in maatschappelijk opzicht beter op moet worden voor mensen in een achterstandspositie.
Veelal gaat het daarbij om mensen met een verstandelijke, zintuiglijke, psychische, lichamelijke, sociale en/of maatschappelijke beperking. 
 
Mensen in een achterstandspositie weten over het algemeen op hoofdlijn wat zij ten voordele van zichzelf en hun leefomgeving veranderd zouden willen zien.
Vaak hebben zij onvoldoende of geen mogelijkheden om hun (persoonlijke dan wel collectieve) wensen te realiseren.
Het is in het huidige tijdgewricht ook niet eenvoudig om de benodigde deskundige ondersteuning te organiseren of een adequaat maatschappelijk steunsysteem te mobiliseren.
Izare vindt in deze vaststelling een goede reden van bestaan.
 
Izare wil, desgewenst in samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven, op specifieke maat van de omstandigheden, innovatieve concepten ontwikkelen, kansen in de markt aangrijpen en reeds uitgewerkte ideeën realiseren, die aansluiten bij de missie.
Als beginpunt wordt daarbij (intern) ondernemerschap genomen.

Izare profileert zich op sociaal-maatschappelijk ondernemen op het grensvlak van zorg/welzijn en commercie.
De toegevoegde waarde ligt in de commerciële blik die op zorg & welzijn wordt geworpen, dan wel in de sociale kijk die wordt toegepast op commerciële bedrijfsactiviteiten.
Izare verbindt de twee werelden omdat deze tezamen tegelijkertijd een privaat en publiek doel kunnen dienen.
izare, management, interim, onderhandelen, dicussie, proces, regie, innovatie, strategie, analyse, herori�ntatie, Wat Izare B.V. doet interim management en projectmanagement in zorg en welzijn op het grensvlak met commercie Gert Rebergen, sociaal ondernemen, maatschappelijk ondernemen, sociaal maatschappelijk ondernemen, impactmeting, sociale impact, sroi, social return on investment, welzijn en commercie, care en commercie, zorgondernemer, ondernemen in de zorg, dagbesteding en werk, commercie en zorg inclusie en dagbesteding, bedrijfsmatig werken en zorg, bedrijfsmatig werken en welzijn, advies zorgondernemer, welzijnsonderneming, publiek private samenwerking, private dagbesteding, sociale firma, sociale onderneming, ambachtelijk bedrijf, ambachtelijke onderneming, ambachtelijk bedrijf, welzijn, ambachtelijk bedrijf, zorg, buurtsuper, franchising en zorg, franchising en welzijn, kleinschalige zorg en franchising, franchise en zorg, cli�ntparticipatie en zorg, cli�ntparticipatie en welzijn, conceptontwikkeling zorg, conceptontwikkeling welzijn